Broken bonds - a child, a parent, a lot of relationships.

For the children, sisters, brothers, moms, dads, grandparents, cousins, friends ...

  Manifestation Thu May 23rd 10am & Sun May 26th 1 pm.      #BrokenBonds      

A silent, peaceful but visually forceful manifestation at the Parliament in Stockholm, and maybe more cities around the world if we succeed. Every missed child will be seen represented by a golden balloon! - and their lost relationships.
#BrokenBonds    #MaydayForLovedAndMissedChildren
On Sunday May 26th, the EU election peaks - and it is full media focus in town. Suggestions are to supplement this with a weekday lunch, perhaps   Thursday 23 May at 10am - 2pm when all Members of Parliament have lunch. Maybe we should also take Saturday.
Some respond to May 26 being Mother's Day -   I do not see any problem with that - since I support the vast majority of good mothers (and fathers) that really understand and make sure that their children get to meet and have a close relation to the other parent.

MAIN MESSAGES in May

  1. Visualize and rise attention to the extent of this national trauma and the affected children in Sweden (and the world). And the number of close relationships affected.
  2. Pay attention to the fact that there are no functions or bodies in society that have the mission or the right skills to drive this issue, or where neither children nor afflicted relatives can turn - now or later in life when trying to get their lives together in the consequences of this.
  3. To clarify, with a few simple and clear measures, the cost to society for this national trauma. Both when the conflict begins, and then lifelong through consequences of different kinds for the child. We have started collecting data to be able to show this.

Manifestation

It is time to raise awareness of the uncomfortable, sad facts about the affected children.

The right facts presented in the right way can shatter the most rigid denier ...

- COOPERATION IS THE KEY - The specificity, focus and driving force of various initiatives in this matter must be taken into account. Brokenbonds / Missing is based on the thesis that "You can change a system by fighting the system itself" - the idea is therefore to try to find new approaches. It is not meant that this should copy any other initiative. The ambition is to consciously try to think outside the box regarding methodology,problem formulation, etc. And with this as a base work closely with other initiatives with the same or similar goals.

Here soon strategy, activities, partners etc. will be presented.

Code of conduct
- Strict "factual orientation" as a basis - avoid traps such as fears and emotions - which are good sometimes but which in this initiative just pulls focus away.
- This is about childs life being ruined. We have a conscious constant vigilance NOT to end up in the "war between sexes/genders" or in the political polarization - if this lifted there are forces that want to take us there.
- As mentioned, "You can change a system by fighting the system itself" - the idea of this is to try to find new approaches. It is not meant to copy any other initiative. The ambition is to consciously try to think outside the box regarding methodology, problem formulation etc.
- Cooperation is the key - the specificities, focus and driving force of different initiatives must be used.

To be completed...

Det är dags att medvetandegöra obekväm, sorglig fakta om de drabbade barnen.

Rätt fakta presenterad på ett rätt sätt kan rubba den mest rigide förnekaren...

- SAMARBETE ÄR NYCKELN - olika initiativs särart, fokus och drivkraft måste tas tillvara. Brokenbonds/Saknad utgår från tesen “You can’t change a system by fighting the system itself” - tanken är därför att försöka finna nya angreppssätt. Det är inte meningen att detta ska kopiera något annat initiativ. Ambitionen är att medvetet försöka tänka utanför boxen avseende metodik, problemformulering mm. Och med detta som bas samarbeta nära med andra initiativ med samma eller liknande mål.
VI SAMARBETAR MED: PappaBarn (sedan mars 2019), och snart några till. Vi söker även internationellt samarbete.
Vi har en expertgrupp: Med barnpsykiatriker, jurister med flera - alla med gott renomé att utgå från barnperspektivet.

Vad ska brokenbonds/saknad syssla med?
- Väcka medvetenhet - nu först genom en manifestation i Maj.
- Fundera på angreppssätt kring faktainsamling, validering och förankring.
- Vara en lärande dynamisk kraft.
- Utveckla nya metodiker.


Strategi / Plan
- Februari 2019: Version 1 utvecklas och testas. Första nyckeltal och strategin sätts.
- Mars 2019: Vi börjar bygga basfakta om våra fall från de som vet bäst - spread the word till andra drabbade du känner till.
- Mars 2019: Vi fortsätter det intressanta arbetet med att definiera VILKA indikatorer/nyckeltal vi ska börja med 2019.
- Q2 2019: Medlemsansats, core team, metodikutveckling.
- Q2 2019: Internationell (Engelsk) site rullas ut.
- Q2 2019: Nätverk och expertråd sätts, mediastrategi, kanalstrategi, finansiering.
- Q2 2019: Visualiseringsstrategi och Delgivningsstrategi rullas ut.

 

Exempel på indikatorer/nyckeltal att adressera inom kort.

- Antal saknade barn (se exempel här ). - Antal anhöriga som saknar barn. - Tid som barn saknats. - Hur långt bort är barnet.
- Konkret hur barn drabbas (skolresultat, mående, etc etc etc enligt forskning).
- Processens olika faser och delar - hur ser det ut, vilka mönster återkommer - vilka slutsatser kan dras - och varför görs det inte?
- Det som ofta duckas och undviks - ORSAKS-fokus till att detta sker och får fortgå.
- Vad kan man MÄTA - och vilka olika kostnader finns för samhället. När något mäts kan förändring följas upp. - När kostnader blir tydliga blir det jobbigt.
- Fakta som ger prestigeförlust för politiker / parti / andra. - Samhället förändras tyvärr sällan av goda drivkrafter - utan snarare av rädsla att göra fel eller komma i dålig dager - så låt oss ställa jobbiga frågor och knyta besvärliga fakta till partier och ansvariga.

 

This site is Privacy secured - all data handling is SSL encrypted. GDPR compliant 2019.  * Both fathers and mothers are perpetrators in this.

https://brokenbonds.org ,https://brokenbonds.help and https://saknad.org is a non profit organisation / NGO with foundation in humanism and The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). There is only one perspective of interest - the child's
Contakt us (Please report errors)     In Swedish Back to Swedish site