Saknad - ett barn, en förälder, massa relationer.

För barnen, syskon, mammor, pappor, morföräldrar, farföräldrar, kusiner, vänner...

  Manifestation tors 23 maj 1000 & sön 26 maj 1300.      #BrokenBonds      In english 

En fredlig och fridfull Manifestation vid riksdagen med ballonger per saknat barn och per saknad relation.
#BrokenBonds    #MaydayForLovedAndMissedChildren
Söndagen 26:e maj kulminerar EU-valet, det är full fokus i media i stan. Förslag finns att komplettera detta med en vardag vid lunch, kanske torsdagen 23:e maj kl 10:30-13:30 då alla riksdagsledamöter har lunch. Kanske ska vi även ta lördagen. En del reagerar på att 26:e maj är morsdag - jag ser inte något problem med det då alla fina bra mammor (och pappor) verkligen förstår och ser till att deras barn får träffa den andre föräldern.

HUVUDBUDSKAP i Maj

  1. Visualisera och uppmärksamma omfattningen av antalet saknade barn i Sverige (och världen). Och antalet nära relationer som påverkas.
  2. Uppmärksamma att det inte finns några funktioner eller instanser i samhället som har uppdrag eller rätt kompetens att driva denna fråga, eller där varken barn eller drabbade anhöriga kan vända sig - nu eller senare i livet när de försöker få ihop sina liv i följderna av detta.
  3. Att med några enkla och tydliga mått tydliggöra kostnaden för samhället för detta nationella trauma. Både när konflikten börjar, och sedan livslångt genom konsekvenser av olika slag för barnet. Vi har börjat med datainsamling för att kunna visa detta.

Manifestation

Det är dags att medvetandegöra obekväm, sorglig fakta om de drabbade barnen.

Rätt fakta presenterad på ett rätt sätt kan rubba den mest rigide förnekaren...

- SAMARBETE ÄR NYCKELN - olika initiativs särart, fokus och drivkraft måste tas tillvara. Brokenbonds/Saknad utgår från tesen “You can’t change a system by fighting the system itself” - tanken är därför att försöka finna nya angreppssätt. Det är inte meningen att detta ska kopiera något annat initiativ. Ambitionen är att medvetet försöka tänka utanför boxen avseende metodik, problemformulering mm. Och med detta som bas samarbeta nära med andra initiativ med samma eller liknande mål.
VI SAMARBETAR MED: Vi söker nationellt och även internationellt samarbete. Denna fråga når bäst framgång om alla förenas mot samma mål och alla krafter tas tillvara - motståndet är kompakt vad gäller okunskap och aktivt motstånd.
Vi har en expertgrupp: Med barnpsykiatriker, jurister med flera - alla med gott renomé att utgå från barnperspektivet.

Vad ska brokenbonds/saknad syssla med?
- Väcka medvetenhet - nu först genom en manifestation i Maj.
- Fundera på angreppssätt kring faktainsamling, validering och förankring.
- Vara en lärande dynamisk kraft.
- Utveckla nya metodiker.


Strategi / Plan
- Februari 2019: Version 1 utvecklas och testas. Första nyckeltal och strategin sätts.
- Mars 2019: Vi börjar bygga basfakta om våra fall från de som vet bäst - spread the word till andra drabbade du känner till.
- Mars 2019: Vi fortsätter det intressanta arbetet med att definiera VILKA indikatorer/nyckeltal vi ska börja med 2019.
- Q2 2019: Medlemsansats, core team, metodikutveckling.
- Q2 2019: Internationell (Engelsk) site rullas ut.
- Q2 2019: Nätverk och expertråd sätts, mediastrategi, kanalstrategi, finansiering.
- Q2 2019: Visualiseringsstrategi och Delgivningsstrategi rullas ut.

 

Exempel på indikatorer/nyckeltal att adressera inom kort.

- Antal saknade barn (se exempel här ). - Antal anhöriga som saknar barn. - Tid som barn saknats. - Hur långt bort är barnet.
- Konkret hur barn drabbas (skolresultat, mående, etc etc etc enligt forskning).
- Processens olika faser och delar - hur ser det ut, vilka mönster återkommer - vilka slutsatser kan dras - och varför görs det inte?
- Det som ofta duckas och undviks - ORSAKS-fokus till att detta sker och får fortgå.
- Vad kan man MÄTA - och vilka olika kostnader finns för samhället. När något mäts kan förändring följas upp. - När kostnader blir tydliga blir det jobbigt.
- Fakta som ger prestigeförlust för politiker / parti / andra. - Samhället förändras tyvärr sällan av goda drivkrafter - utan snarare av rädsla att göra fel eller komma i dålig dager - så låt oss ställa jobbiga frågor och knyta besvärliga fakta till partier och ansvariga.

 

Saknad This site is Privacy secured - all data handling is SSL encrypted. GDPR compliant 2019.

https://brokenbonds.org ,https://brokenbonds.help and https://saknad.org is a non profit organisation / NGO with foundation in humanism and The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). There is only one perspective of interest - the child's
Kontakta oss (Vänligen rapportera fel)     In english  In english English