Saknad - ett barn, en förälder, massa relationer.

Din åsikt: Vilka frågor anser DU är viktigast att vi driver 2019?

Vi kommer primärt 2019 att arbeta koncentrerat kring ett fåtal konkreta frågor som vi vill göra synliga och mätbara. Vad tycker du om dem? Och har du egna förslag eller synpunkter?
  När du fyllt i nedan - SPRID !       #BrokenBonds
1: Att Parental Alienation blir en del/diagnos i ICD-11 *Helt oviktigt Inte så viktigt Viktigt Mycket viktigt
2: Att antal drabbade barn synliggörsHelt oviktigt Inte så viktigt Viktigt Mycket viktigt
3: Att antal förlorade nära relationer synliggörsHelt oviktigt Inte så viktigt Viktigt Mycket viktigt
4: Att de PA-relaterade kostnaderna för samhället över tid synliggörsHelt oviktigt Inte så viktigt Viktigt Mycket viktigt
5: Att alla initiativ och krafter rörande PA, tvister, saknade barn och liknande börjar samarbeta effektivare så vi når längre.Helt oviktigt Inte så viktigt Viktigt Mycket viktigt
6: Annan fråga eller övrig kommentar
Förresten - maila mig gärna resultat och liknande Din mailadress.
    
* ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) är Världshälsoorganisationens (WHO:s) klassificeringssystem för olika diagnoser. ICD är den accepterade metoden att klassificera sjukdomar för epidemiologiska, statistiska och diagnostiska syften.
Diagnoser som inte finns där - "finns inte" i Svenska systemet och vården.
Om ICD-11 från Socialstyrelsen Viktigt beslut i maj.

Varför är det så viktigt att PA/Parental Alienation blir en del i ICD (och DSM) ? Läs längre ned under tabellen.

Svar.

MEDEL: Fråga 1: 2.4,   Fråga 2: 2.8,   Fråga 3: 2.4,   Fråga 4: 2.3,   Fråga 5: 3. (0 är min, 3 är max)
Time (UTC)Andra frågor eller kommentarer
2019-04-25 21:39:06
2019-04-18 10:11:08
2019-04-13 08:33:36
2019-04-12 05:37:11
2019-04-10 18:37:20
2019-04-10 13:37:38
2019-04-10 00:27:30
2019-04-09 21:03:29Vad är ICD-11?
2019-04-09 20:46:19Jag tror att man ska fokusera på att synliggöra hur många barn som direkt är drabbade. Sen tror jag att pengar styr många beslut politiskt vilket gör att frågan om hur mycket föräldraalienation kostar samhället i form av skattepengar mm är jätteviktig för att få frågan uppmärksammad.
2019-04-09 20:10:07
2019-04-09 20:02:35
2019-04-09 19:53:12Hur omfattande situationen är måste få prioritet. Sedan kan man kommunicera resten.
2019-04-09 19:46:15
2019-04-09 19:27:25På sikt själva kärnan - hur kan man definiera föräldrar som gör detta mot sina barn.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT PA kommer in i Svenska tillämpningen av ICD-11?
Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem. I år, i maj 2019, presenteras ICD-11 för världshälsoförsamlingen. I maj 2019 föreslår alltså WHO medlemsländerna att de fattar beslut om ett formellt antagande av revideringen av ICD, ICD-11. Socialstyrelsen har påbörjat en utredning om svenskt införande av ICD-11 som beräknas pågå fram till januari 2020. Resultatet av utredningen ska sedan utgöra underlag för Socialstyrelsen att fatta beslut om införande, process och tidplan. Det är först när beslut om införande av ICD-11 fattats som en översättning av hela klassifikationen till svenska kan bli aktuell. Socialstyrelsen jobbar alltså på saken men verkar inte direkt ha bråttom, och motstånd verkar finnas med gamla förnekande eller dogmatiska agendaargument typ att PA inte är evidensbaserat (vilket är helt fel) och att det bara är en “teori”. Det en stor vikt att påverka att detta genomförs.

Alla som varit på BUP, Soc, i rätten mm vet hur verkanslös man är utan en av det rädda samhället accepterad förklaringsmodell - som om inte problemet skulle finnas utan den…
Jämför Aspergers. Tyske Forskaren Hans Asperger satte teorin ca 1943, först 1981 började den sprida sig bredare i världen, 1992 kom den med i ICD-10, 1995 i DSM-IV. Innebär det att det inte fanns förut ? Nu när tusentals barn har diagnosen (som just tagits in i det bredare Autism-spektrat).
Man är rättslös och helt i vanmakt när man möter Soc, polisen, rätten, BUP med flera om man inte har både vetenskapligt och jurididiskt stöd i att det barnet är drabbat av finns som en av dem accepterad förklaringsmodell - utan en sådan vågar de inte närma sig det egentliga problemet för barnet, och den minoritet som skulle våga - har varken mandat eller verktyg.
Vet man hur förvaltning och sjukvården fungerar och styrs i praktiken - förstår man att man då som förälder har NOLL möjlighet att lyfta ens barns egentliga problem.

 

#MayDayForMissedChildren May 23+26 @Parliament

Aktivitet / Manifestation 26:e maj 2019 kl 1300.

En tyst, fredlig men visuellt kraftfull manifestation i Stockholm i riksdagshusets närhet. Varje saknat barn kommer att visualiseras - antalet förlorade relationer kommer att visualiseras (i mitt fall har mitt saknade barn ca 20 nära släktingar och vänner det har förlorat kontakt med om man räknar närmaste kretsen)
#MayDayForMissedChildren

 

Saknad This site is Privacy secured - all data handling is SSL encrypted. GDPR compliant 2019.

https://brokenbonds.org ,https://brokenbonds.help and https://saknad.org is a non profit organisation / NGO with foundation in humanism and The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). There is only one perspective of interest - the child's
Kontakta oss (Vänligen rapportera fel)     In english  In english English